Stöd oss!

Verksamheten i Medusahusets Rådgivning och stöd center är en ideell verksamhet som drivs av  förening Women´s Liberation (WL) som är helt beroende av bidrag från privatpersoner och bidragsgivare. Ditt stöd gör att vi kan fortsätta utveckla vårt arbete med stöd och rådgivning!

Skänk valfri summa!                 Postgirokonto: 1501573-8
Uppge namn och e-post och märk talongen: ”Gåva”.

alih_apartid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*