Besök

  • Besöks adress
Medusahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg

  • Öppet tider tider
Vardagar : kl 09 – 17.00

  • Bokade Rådgivning  
Tisdagar och Torsdagar  kl 17.00-21.00 övriga tider efter övrenskommelse

  • Telefon
0737-262622  eller 0709-356418 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*