om oss

Medusabildwoman-8mars


Medusahuset Rådgivning & Stöd Center drivs av ett antal kvinnorätts aktivister som har organiserat sig i Women´s Liberation som en lokal förening i Göteborg.

menu_divider

Women´s Liberation (WL) är ett demokratisk, politiskt och religiöst obunden, sekulär och idel förening i Göteborg med verksamhet som är fokuserat för kvinnors universella rättigheter. WL arbetar för en förbättring av kvinnors levnadsvillkor och sociala ställning genom opinionsbildning. WL är öppen för alla de som bryr sig om kvinnors öde i vårt land och vår värld.

WL startade sin verksamhet i Göteborg i början av 2006 med hjälp av ett nätverk av kvinnorätts aktivister. WL:s målsättning är att kämpa för människors lika värde oavsett skön.  Vi kämpar för en jämställd värld utan könsdiskriminering genom Informations spridning och opinion bildning för kvinnors rättigheter. Genom att jämföra drabbade kvinnor med de stöd som de behöver för att kunna börja ett dreglig liv.

WL anser att kvinnors rättigheter, som de mänskliga rättigheterna eller barnens rättigheter, känner inga geografiska, nationella, kulturella eller religiösa gränser.

Vår förening arbetar samtidigt med opinionsbildning och förebyggande verksamhet genom att ordna seminarier, konferenser i samarbete med olika organisationer och myndigheter.menu_divider

Kvinnor har alltid varit det huvudsakliga offret för patriarkatet i samhället och familjen. Men det är inte bara män som är bärare och verkställande av denna kultur, och i slutändan är det inte bara kvinnor som är offer. Även i det mest progressiva samhälle verkar den patriarkala kulturen dagligen.
Under denna kultur eller detta värdesystem räknas kvinnor som svaga, sköra, irrationella och en mindre värd arbetskraft. De tillhör antingen sina män eller sina fäder; är oförmögna att försvara sig och måste beskyddas.
Vi motarbetar patriarkatet både i samhället och i familjen. Vi anser att det är de förhållanden som ligger till grund för detta förtryck, reproducerar kvinnors lägre ställning med hjälp av moralen, kulturen, religionen.
Vi arbetar effektivt för att kunna påverka samhällsdebatten och samtidigt praktiskt och konkret hjälpa de utsatta flickorna vilka är hotade av våld i hemmet.

Hedersrelaterat våld var ett okänt begrepp och fenomen i Sverige det sista århundrade.Detta fenomen berörde i första hand kvinnor och unga flickor med bakgrund i andra länder.

Enligt FN finns hederskulturer främst i norra och östra Afrika, Mellanöstern, Pakistan och länder kring Medelhavet. Det förekommer i alla religioner. Det hela kom till Sverige med invandring och flykting stormen. Mordet på Fadime Shahindal och Pela väckte politikerna i Sverige. Tilldess fogade flickor och led, men nu förtiden förstår flickorna att samhället ställer upp för dem.

Forskning kring hedersmord visade sig att det gäller inte bara mord utan hedersförtrycket spelar mycket roll i vårt samhälle. Sträng kontroll och stränga straff verkställs om flickor bryter mot kollektivets normer och regler. Bestraffningarna kan bestå i allt från psykiskt till social och fysiskt våld, att bli utesluten och utkastad hemifrån eller bli bortgift och den yttersta konsekvensen kan vara hedersmord eller uppmuntra till självmord.

Det är inte attacker mot enskilda individer utan också attacker mot helt grundläggande gemensamma värden och därmed är hedersrelaterat värld ett direkt hot mot det svenska samhället.

Det jag vill säga med denna text är att hedersmord är mycket allvarligare än många har föreställt sig och att det kan drabba även infödda svenskar. Du som är etnisk svensk – du, din son, din bror eller din bäste vän, kan i morgon bli kär i en invandrarkvinna som tillhör en konservativ familj och tillhör en kultur där hedersmord tillämpas och därmed bli nästa hedersmords offer. Det är inte bara kvinnan som drar skam över sin familj. Den man hon har en relation med är medskyldig och därför ska, enligt spelreglerna, båda dödas av hennes manliga familjemedlemmar.

Därför förebyggande arbetet måste pågå på alla nivåer i offentliga sektorn parallell med många olika krafter i samhället.menu_divider

Välkommen till Medusahuset, Information, rådgivning och stöd Center. Du som är ung och även du som är förälder kan tala med oss. Du som är flykting, invandrare och även asylsökande kan tala med oss. Mäns våld mot närstående kvinnor är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem. De utsatta flickor och kvinnorna drabbas hårt, både psykiskt och fysiskt. Det finns olika vägar och möjligheter till hjälp.

Medusahuset som drivs av WL är också en mötesplats för nyanlända flyktingar som tar upp och diskuterar samhällsfrågor och jämställdhet som är ett stort problem på vägen till integrations process. Medusahuset är- ett resurscentrum för kvinnor och en mötesplats för integration. Här ska kvinnor, män, unga och barn bl.a. få stöd och möjlighet att utvecklas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*