Rätten till liv är en självklar rättighet i många länder, men inte i Iran

18-Sep-2006
Women´s Libération

Demonstration
Rädda Kobra Rahampour
Som ska avrättas 23 år gammalt i Iran

Anslut dig till en världsomfattande demonstration
Datum: Fredag 22 september, 2006
Plats: Brunsparken
Tid: kl. 16.30-18.00

Talare: Parvin Kaboly, ord. för kommittén för försvaret av iranska kvinnor och vice ordf. Women´s Libération-Iran
Mahin Alipour Women´s Libération – Iran/Sveriges sektion
Shahla Nouri Women´s Libération – Iran /Göteborgs sektion
Esamil Moloudi, människorättsaktivist
Representanter från olika organisationer

För mer info:
gå in på www.azadizan.com eller www.irandwr.org

eller ring:
shahla Nouri wlshahla@gmail.com  tel. 073-72 626 22
Parvin Kaboly parvinkaboli@yahoo.se tel. 070-77 440 20
Mahin Alipour mahin_alipour@yahoo.se tel. 070-77 773 13

Arrangerör: Women´s Libération _Iran och Kommittén för försvaret av iranska kvinnor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*