Hjälp oss rädda Kobra!

18-Sep-2006
Woman.s Libération i Iran
Kobra Rahmanpour är en 22-årig kvinna som är dömd att avrättas av den islamiska regimen i Iran. Hon har suttit i fängelse under de senaste fem åren förklarad skyldig för mordet på sin svärmor. Första dagen i januari 2004 väcktes hon tidigt på morgonen och man meddelade att hon skulle hängas samma dag. Men avrättningen genomfördes inte utan det bestämdes att den ska genomföras om två månader. I april 2004 med en världs omfattande protest fick vi regimen att baka. Nu har regimen än en gång aktiverat Kobra,s fall och högsta domstolen i Iran meddelat om familjen offer inte backar om straffet så kommer vi att verkställa domen.
Kobra
Kobra själv är ett offer av fattigdom och orättvisa. Hon är född och uppvuxen i en familj som inte ens kunde försörja sig med livets nödtorft. Fadern är gammal och en bror är invalid. Det finns inget allmänt välfärdssystem för att ta hand om sådana människor. För att kunna hjälpa sin familj att överleva gav Kobra upp ambitionen att studera på universitet och i stället gifte hon sig med en man som var 40 år äldre. Men hennes liv förbättrades inte utan i själva verket blev livet ett helvete genom misshandel och kränkningar som utfördes av hennes man och hans familj. En gång blev till och med mannen arresterad och fängslad för fysisk och sexuell misshandel och kränkning. Den sista händelsen, enligt Kobra, inträffade när hennes svärmor attackerade henne med en kökskniv och som under bråket oavsiktligt dödades. Kobra hävdar att hon gjorde detta i självförsvar.Kobra Rahmanpours liv och misär är inte unik. Hon är en av tusentals, till och med miljontals unga människor, i synnerhet unga flickor vars liv, ungdom och ambitioner ruineras av den islamiska regimens maktmissbruk. De iranska myndigheterna är inte kapabla att döma en person som Kobra eftersom de själva hör till de värsta kriminella i världen. Dessa måste istället ställas inför rätta och dömas för det fruktansvärda helvete som de skapat för människor i Iran.

Avrättning är omänskligt, primitivt och orättfärdigt oavsett anledning och den iranska regimen ligger i topp i detta sammanhang. Vi måste rädda Kobra Rahmanpour för hennes och allmänmänsklig rättvisas skull.
Hjälp oss i vår kampanj att tvinga iranska myndigheter att upphäva dödsdomen mot Kobra.

Skriv protestbrev till iranska myndigheter och skicka en kopia till oss.
Adresser att skicka brev till

Amnesty International e-post: amnestyis@amnesty.org
Europeiska Unionen e-post: civis@europarl.eu.int
Parvin Kaboly e-post: parvinkaboli@yahoo.se

Parvin Kaboly
Woman.s Libération i Iran
2006-09-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*