پلاتفرم کمپین نه به مدارس مذهبی در سوئد

بحث در باره ممنوعیت مدارس مذهبی در جامعه سوئد بالا گرفته است. این بحث برای جامعه از اهمیت زیادی بر خوردار است چرا که آنچه از این طریق تعیین و تکلیف می شود نگاه ما به منافع کودک و همچنین نقش دستگاه آموزش و پرورش است. تا کنون شمار قابل توجهی از فعالین حقوق کودک٬ رئیس فدراسیون معلمان٬ افرادی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالین اجتماعی خواهان تغییرات مقررات موجود در این رابطه و یا شماری خواهان ممنوعیت فعالیت مدارس مذهبی شده اند.

تجربه بویژه در مورد مدارس اسلامی نیز نشان داده است که شکل گیری این مدارس بر بنیاد فناتیسم٬ قائل شدن به تبعیض جنسی٬ برانگیختن نفرت علیه مردمان منتسب به یک مذهب دیگر و ایجاد نفاق در بین مردم استوار است. در بعضی از این مدارس کودکان مورد آزار فیزیکی و روانی قرار می گیرند و رشد و سلامت طبیعی آنها به مخاطره می افتد. علیرغم این٬ ما شاهد رشد مدارس اسلامی در کشور سوئد با اختصاص کمک های دولتی و یا کمک از سوی دولتهای اسلامی نظیر عربستان بوده ایم.

نگرش ما به حقوق کودک از طریق موضعگیری در قبال مدارس مذهبی مورد سنجش قرار می گیرد. ما امضا کنندگان این بیانیه معتقدیم که رفتار هر جامعه با کودکان محک ارزيابى درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. ما بر این باوریم که منفعت کودکان بر هر ملاحظه و منفعت ملى، قومى، مذهبى، نژادى، اقتصادى، فرهنگى و ايدئولوژيک مقدم است. برخورداری از يک زندگى شاد، ايمن و خلاق بدور از هر گونه پیشداوری های مذهبی و ایدئولوژیک حق همه کودکان است. از همین رو ما کمپینی را با نام ” نه به مدارس مذهبی” در سوئد اعلام می داریم.

از آنجایی که :
کودک انسانى است جديد، که به حکم تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اى با مذهب و سنت و تعصبات خاص پا به حيات گذاشته است. در مدارس مذهبی باورهای مذهبی به کودکان از سوی پیروان یک فرقه مذهبی معین تحمیل می شود. کودک مذهب و سنت و تعصب خاص ندارد. به هيچ فرقه مذهبى اى نپيوسته است. جامعه موظف است تاثيرات منفى اين بخت آزمايى و قرعه کشى کور را خنثى کند. جامعه موظف است شرايط يکسان و منصفانه اى براى زندگى همه کودکان و رشد و شکوفايى آنها و شرکت فعال آنها در حيات اجتماعى فراهم کند.

مدرسه مکانی برای کسب علم و دانش است. مدرسه مکانى براى رشد فکرى و جسمى کودکان بر مبناى دستاوردهاى علمى، فرهنگى و مترقى بشرى است. ولی در مدارس مذهبی از تربیت آزاد و مستقل کودک با یک روح انتقادی جلوگیری می شود. در مدارس مذهبی با ارائه برداشت های تعصب آمیز٬ غیر مدرن و سرکوبگرانه مذهبی از رشد نرمال کودکان جلوگیری بعمل می آید. در مدراس مذهبی ٬ تقسیم بندی مذهبى٬ فرهنگى٬ و یا قومى و ملى مردم٬ هویت جهانشمول انسانی را نقض می کند.

حقوق کودکان و شهروندان جهانشمول است و به مذهب هیچ ربطی ندارد. این حق کودکان است که صرفنظر از باورهای والدینشان از یک آموزش و پرورش سکولار و غیر مذهبی برخوردار باشند. کودکان اموال والدین خود نیستند. کودکان اعضای پر ارزش جامعه هستند و از همین رو جامعه موظف به دفاع از حقوق آنهاست.

در مدارس مذهبی از نوع اسلامی آن کودکان از آموزش موسیقی٬ شنا و رقص و شرکت در کلاسهای آموزش جنسی محرومند. در فضای اسلامی حاکم بر این مدارس به جداسازى کودکان دختر و پسر و همچنین تحمیل حجاب به کودکان دختر پرداخته می شود. این وضع عذاب جسمی و روحی کودکان- نوعی کودک آزاری را بهمراه می آورد که جامعه باید قویا در مقابل آن بایستاد.

از این رو ما خواهان تحقق مفاد زیر هستیم:
۱- ممنوع شدن مدارس مذهبی. قطع فوری سوبسید و کمک دولتی به مدارس مذهبی.
۲- – اعمال مجازاتهاى قانونى براى محروم کردن کودکان از فعاليتهاى فرهنگى، تفريحى و ورزشى به بهانه مغایرت آنها با موازین یک مذهب بخصوص.
۳- ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب.
ما همه مردم آزاديخواه و کوشندگان برابری طلب را که برای حقوق کودک مبارزه می کنند به حمایت از این کمپین فرا می خوانیم.

**********************************************************************

چنانچه شما نیز مایل هستید این سند را امضا کنید لطفا با اسماعیل مولودی که بعنوان سخنگوی این کمپین برگزیده شده است٬ تماس بگیرید. آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن ایشان را در زیر ملاحظه می کنید.

امضا کنندگان:

۱- اسماعیل مولودی- دبیر سازمان چتری آزادی – esmail-m@hotmail.com – شماره تلفن: 070-4920349
۲- Agneta Ulfsäter – Troell – نویسنده
۳- افسانه وحدت- سردبیر نشریه کودکان مقدمند به زبان سوئدی- afsanehvahdat@yahoo.se
۴- Jan Troell – کارگردان
۵- کریم شاه محمدی – دبیر کنفدراسیون کودکان مقدمند در سوئد karimshamohammadi@yahoo.se
۶- Olle Tannergård
۷- پروین کابلی- دبیر کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان در ایران – parvinkaboli@irandwr.org
۸- حسن صالحی- دبیر همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- مالمو- hasan_salehi2001@yahoo.com
۹- فریده آرمان- دبیر نهاد کودکان مقدمند در مالمو- farideh_arman@yahoo.com

۱۰- سوسن صابری- تهیه کننده و برنامه ساز رادیو همبستگی در شهر گوتنبرگ- Susansaberi2002@yahoo.se
۱۱- مهین علیپور- سخنگوی کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان – استکهلم mahin_alipour@yahoo.se
۱۲- مهناز ماسوری- فعال حقوق زنان- mahi_azadi@yahoo.se
۱۳- ناصر شیشه گر- مترجم و فعال سیاسی- nasere6@yahoo.com
۱۴- کریم نوری- – دبیر نهاد کودکان مقدمند در گوتنبرگ- karim.savalan@bredband.net
۱۵- فرزاد ادیبی- سردبیر نشریه کودکان مقدمند به زبان فارسی- manochermasori@yahoo.com
۱۶- عبدالله اسدی- دبیر همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد abe.asadi@glocalnet.net
۱۷- فواد روشن- تهیه کننده تلویزیون یک دنیای بهتر- rezgarrezaei@hotmail.com
۱۸- منصور فرزاد- دبیر انجمن فرهنگی پوشه- mansoorfarzad@yahoo.se
۱۹- حسن سیاوشی – – دبیر نهاد کودکان مقدمند در Borås – hassansiavashee@yahoo.com
۲۰- فریدون شیرخانی- منشی فدراسیون سراسری پناهدگان ایرانی در مالمو- ifr@bredband.net
۲۱- امید صالحی- دبیر انجمن جهانی در Borås- omid_salehi13@yahoo.com
۲۲- Linda Lindgren- متخصص امور اجتماعی
۲۳- محمد امیری- مددکار اجتماعی- از کمیته همبستگی کارگری- workersiniran_se@yahoo.se
۲۴- Hans Iwan Bratt از اعضای هئیت امنای Humanisterna- hans.iwan.bratt@humanisterna.se
۲۵- شهلا نوری- فعال حقوق زنان- shahla.n@bredband.net
26 Gun Rosenlund Chrintz-Gath gunrcg@hotmail.com
27 Iva Parizkova Ryggeståhl ازحزب لیبرال مردم مالمو iva.parizkova.ryggestahl@malmo.se
28 Siri Dannaeus siri_dannaeus@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*