ارتجاع هنرى ”گفتگوی تمدنها”! پروژه های سوئدی و ”روح امام زمان” در کالبد ماندانا مقدم

ماندانا مقدم سازنده چاه

ماندانا مقدم سازنده چاه

شهلا نوری

در روز 25 سپتامبر 2008 اتفاقی در شهر گوتنبرگ سوئد بوقوع پیوست که جای بسی تأمل دارد! هنرمندی به نام ماندانا ماندگار هفتۀ گذشته در چهارچوب یک ”جشنوارۀ فرهنگی- هنری” در ناحیۀ مرکزی شهر گوتنبرگ پروژه خود را در معرض دید مردم قرار داد و شرکت کنندگان در این جشنواره با چاهی روبرو شدند که قرار بوده یک دهانه آن در برونز پارکن باز شود و دهانه دیگر آن در باغ خانۀ هنرمندان در تهران! پروژه ای که قرار بوده دو چاه را با هم مرتبط می‌کرد به گونه‌ای که هر رهگذر در هر ساعت از شبانه‌ روز با حرف زدن در یکی از این دو چاه می‌توانست صدای خود را به دیگر سوی جهان برساند و همزمان می‌توانست با رهگذری دیگر در سوی دیگر از طریق این ارتباط گفتگو کند!؟

اما از بدشانسی ماندانا ماندگار و یا شاید به دلیل طول کشیدن این پروژه و عوض شدن مسئولین دولت ”گفتگوی تمدنها” این طرح با شکست روبرو شده و آن سر چاه سر از ”جمکران” بیرون نیاورده است.

از قرار مسئولین ذیربط در رژیم اسلامی به کنه پروژه ایشان پی برده و متوجه شده اند که چنین طرحی فقط و فقط انسان را به یاد چاه جمکران می اندازد که نشانگر درجه تحجر حکومت اسلامی است.

ماندانا مقدم پس از شکست طرح دادن لينک به سر دیگر چاه در ایران اسلام زده به سراغ کشور چین میرود تا شايد بتواند از پتانسيل تحجر اسلاميهاى چین در جهت پیشبرد ”گفتگوی تمدنها” استفاده کند. ايده ايشان اينست که با ايجاد اين چاه ”ارتباط” ايجاد کند. همان نوع ارتباطى که متحجرين در چاه جمکران با امام زمان شان برقرار ميکنند!

شایعاتی هم در این میان در دهانها می چرخد که خود شنیدنی می باشد. ”مسئولین رژيم اسلامى بدین دلیل با این پروژه مخالفت کرده اند که مبادا صدای فریادهای ”مرگ بر جمهوری اسلامی” مخالفین رژیم در برونز پارکن گوتنبرگ از طریق این چاه در ایران شنیده شود و باعث ”اغتشاش” گردد! ماندا ماندگار ظاهرأ هنری آبستراک را به کمون گوتنبرگ خورانده است. اما چه کسى نميداند که توسل به

چاه در قلب اروپا براى ايجاد ارتباط تحت عنوان ”گفتگوى تمدنها” از کدام عقايد سوپر ارتجاعى اسلامى ريشه ميگيرد.

اين هنرمند بى هنر هرچه ميخواهد ميتواند فکر کند اما اين وظيفه مخالفين جمهورى اسلامى است که فورا براى برچيدن اين سمبل ارتجاع اسلامى که حجاب ”هنر” را سر آن کشيدند تلاش کنند و کمون گوتنبرک سوئد را براى کمک به ترويج خرافات زير فشار بگذارند.

عکس چاه "هنری"

عکس چاه ”هنری”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*