Kvinnomisshandel är vidrigt

Kvinnomisshandel är vidrigt

Var 20.e minut misshandlas en kvinna av en man som står henne nära. Var 10.e dags dör en kvinna av samma orsak. Är detta acceptabelt? Har man rätt att förstöra en kvinnas liv så till den milda graden att hon ska mista livet för det? Problemet drabbar ju inte bara henne utan även hela hennes omgivning. Det sägs i visa religioner att mannen har rätt att slå sin kvinna om hon inte lyder. Vad menas då med lydnad? Att hon inte vill slava för sin man, eller att hon inte kan ta hand om sitt eget liv osv.? I vilket fall som helst har mannen inte rätt att misshandla kvinnan. Visst har vi religionsfrihet i Sverige men ska det som sägs vara rätt i religionerna stå över Sveriges lagar? Nej, man kan inte skylla sitt handlande på det. Det är ingen ursäkt. Andra orsaker till problemet kan som sagt vara religion, det kan också vara att mannen har ett stort makt- och kontrollbehov. Mannen har kanske växt upp i en miljö där misshandel förekom, eller så lider mannen helt enkelt av stora psykiska problem. Men ingen av de här orsakerna är en bortförklaring till misshandel. Blir en kvinna slagen skall hon kunna gå till polisen, blir tagen på allvar och få det skydd hon behöver. Så är det inte riktigt i dagens läge. Visst har lagar och straff ändrats men vi har fortfarande en bit kvar.

Statistiken visar att hemmet är den vanligaste platsen misshandel förkommer. Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor som kommer från andra länder genom arrangerat äktenskap. De vet inget om sina rättigheter. Många av dessa kvinnor luras till sitt land på någon anledning. Där mördas de genom ett planerat hedersmord eller självmord.

Så är det ju någonting som är riktigt fel. Som sagt, våldet måste bekämpas, straffen måste bli hårdare men vi måste hjälpa dessa kvinnor nu!

Vad inkluderas i övergrepp?

Fysiskt övergrepp

Innefattar slag, sparkar, bett, knuffar, strypningsförsök eller att använda vapen för att hota eller skada som kan i bland resultera i mord.

Psykiskt övergrepp

Innefattar, överdriven, svartsjuka och försök att kontrollera kvinnans tider, hennes aktiviteter, hur hon klär sig, vilken frisyr hon har, försöker sätta gränser för vem hon träffar eller pratar med, trakasserar henne på arbetet, förstör ägodelar som betyder mycket för henne, drar sig undan närmanden eller sex, hotar att flytta barnen och hotar med självmord.

Verbalt övergrepp

Innefattar ständig kritik, förödmjukande tilltal och nedvärdering, orättvisa beskyllningar, falska anklagelser om otrohet, hot om våld mot kvinnan och hot mot personer som är viktiga för henne.

Sexuellt övergrepp

Innefattar att tvinga någon till sexuella handlingar mot dennes vilja, att utstå smärta vid sexuellt umgänge, smitta någon med könssjukdom på grund av vägran att använda skyddsmedel.

Ekonomiskt övergrepp

Innefattar att vägra kvinnan tillgång till familjens pengar eller att hon inte har någonting att säga till om hur pengarna ska användas.

Shahla N

wlshahla.n@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*