Att försvara flyktingars rättigheter är att försvara ett mänskligt samhälle.

Att försvara flyktingars rättigheter är att försvara ett mänskligt samhälle.

Till : Migrationsverket
Migrationsminister, Tobias Billström
Sveriges Riksdag och politiska partier

 I Iran:

Det finns ingen föreningsfrihet, organisation eller yttrandefrihet.
Det finns inga icke-islamiska oppositionspartier, inga fackföreningar, inga kvinnoorganisationer, ingen oberoende tidningar och om du vill ha dem eller försöka organisera dem, Islamiska regimen arresterar dig, tortera dig eller till och med dödar dig.

Det finns inga fackliga rättigheter. Ingen rätt att strejka.
Arbetar aktivister, kvinnorättsaktivister, studenter och oliktänkande arresteras och fängslas dagligen. Minimilönen är en fjärdedel av den officiella fattigdomsgränsen.  Det finns ingen arbetslöshetsförsäkring.  Många arbetstagare har inte fått lön på månader.

Kvinnor är tredje klassens medborgare. Könsapartheid regler gäller. 

Kvinnor är förbjudna från ett brett spektrum av sociala, ekonomiska och politiska verksamhet, islamiska slöjan är obligatorisk. Kvinnor är åtskilda från män i bussar, universitet och många offentliga platser. Makar och fäder är derasvårdnadshavare, hemma och ute. Kvinnor kan inte resa, även inom landet, utan tillstånd från deras manliga förmyndare. De har ingen rätt till skilsmässa eller vårdnad om sina barn. Listan är oändlig.

Oliktänkande och icke-islamiska religiösa grupper är under ständig förtryck.
Ateism och sekularism är straffbart med döden. Religiösa ”rensning” och undertryckande av icke-muslimer är normen, Bahai dirigeras, judiska folket lever i ständig skräck för påhittade anklagelser om spioneri för Israel. Kristna är andra klassens medborgare.

Det finns ingen rättssäkerhet och fungerande rättssystem. Ingen rätt till en advokat, godtyckliga arresteringar, tortyr, tvångsarbete eller fabricerade bekännelser, dödsfall i häkte, är praxis.

Barn har inga rättigheter. Barn är föräldrars och den islamiska statens egodelar.
9-åriga flickor kan lagligen giftas bort. 13 åringar kan vara (och har) lagligt dömts till döden.
Homosexuella avrättas. Helt  enkelt. …. Listan är oändligt…………………….

Många människor som lider av ovanstående behandling och försöker motverka den Islamiska regimens reprisarier tvingas fly Iran och söka asyl i andra länder ihop om ett värdigt liv.  Asylsökande är människor som du och jag som har upplevt kränkningar av medborgerliga rättigheter och blivit tvungna att fly bland annat från islamiska regimen i Iran. Islamiska regimen i Iran har i sitt bagage flera tusentals mord av oppositionella och oliktänkande. Det är en regim som under tre decennier har kunnat styra med avrättningar, arresteringar och fängslande. Den inhumana flyktingpolitiken i Europa driver många flyktingar till randen av vansinne och desperation. Under förra månaden en asylsökande satte eld på sig i protest mot Nederländernas asylpolitik.

Det har kommit till vår kännedom att en del asylsökande som flytt från islamiska regimens helvete sittstrejkar i Göteborg i protest mot Sveriges flyktingpolitik. De har under flera år levt under ho­tet om utvisning ett otryggt liv samtidigt en del av dem utnyttjats som slavarbetskraft. Att försvara flyktingars rättigheter är att försvara ett mänskligt samhälle. Vi vill uppmärksamma beslutsfattarnas ansvar för deras liv som kan vara i fara.

Vi kräver att:

  1. Den Svenska regeringen fördömer den islamiska republiken Iran för kränkning av mänskliga rättigheter och anser det som ett osäkert land för asylsökande.
  2. Alla kvinnor som flyr från islamiska regimen i Iran och dess sharialagar erkänns som skyddsbehövande på grund av det rådande sytematiska könsapartheiden i Iran.
  3. Återinför asylrätten genom att ge asylsökande medborgerliga rättigheter med förutsättningar om ett tryggt liv under asylprocessen såsom boende och fackliga rättigheter.

Women´s Liberation _ Iran

2011-05-03

Ordförande   Shahla Nouri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*