Medusahuset en mötesplats för nyanlända flyktingar!

Medusahuset en mötesplats för nyanlända flyktingar!

Medusahuset som drivs av WL är också en mötesplats för nyanlända flyktingar som tar upp och diskuterar samhällsfrågor och jämställdhet som är ett stort problem på vägen till integrations process. Medusahuset är- ett resurscentrum för kvinnor och en mötesplats för integration. Här ska kvinnor, män, unga och barn bl.a. få stöd och möjlighet att utvecklas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*