Svar till Öppet brev till utrikesministern!

Hej Shahla,

Tack för ert brev till utrikesminister Margot Wallström. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.

Den svenska regeringen är väl medveten om att det alltjämt kvarstår utmaningar för Iran. UD följer noga situationen i landet och vi ser med oro på läget vad gäller mänskliga rättigheter. I våra politiska kontakter med Iran lyfter vi alltid frågor om mänskliga rättigheter, så även vid förra veckans besök av utrikesminister Zarif. I samband med besöket undertecknades ett gemensamt uttalande om fortsatt politisk dialog, inklusive om mänskliga rättigheter.

Sverige verkar på olika sätt, bilateralt såväl som multilateralt, för att främja mänskliga rättigheter i Iran. Sverige var tillsammans med ett antal andra länder drivande i tillsättandet av FN:s särskilda specialrapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Ahmed Shaheed. Utrikesminister Margot Wallström träffade, kort efter att hon tillträtt som utrikesminister, Ahmed Shaheed som särskilt fokuserat på kvinnors rättigheter. Sverige driver och lägger årligen fram en resolution i MR-rådet i Genève om att förnya mandatet för specialrapportören. Likaså stödjer vi aktivt den årliga resolution om MR-situationen i Iran i FN:s generalförsamling som kritiserar Iran och uppmanar den iranska regeringen att vidta åtgärder. I samband med den universella periodiska översynen av MR-situationen i Iran som sker i MR-rådet ställer regeringen också frågor och lämnar rekommendationer till Iran. Sverige bevakar sedan uppföljningen av de rekommendationer som Iran åtagit sig att genomföra.
EU genomför regelbundet gemensamma uttalanden och s.k. demarcher gentemot iranska företrädare. Det kan gälla övergripande frågeställningar, som vårt fördömande av dödsstraffet eller stöd för enskilda fångar och aktivister. Så sent som i april överenskoms att EU och Iran ska inleda en MR-dialog, vilket den svenska regeringen välkomnar.

Precis som med andra länder har Sverige en rak och tydlig dialog med Iran, även i frågor där vi har olika ståndpunkter. Det innebär att vi exempelvis påtalar de begränsningar av yttrandefriheten, arresteringar av aktivister, journalister och oppositionella, diskriminering av kvinnor och andra övergrepp som vi med oro noterar. Detta är frågor som även uppmärksammas i de MR-rapporter om olika länder, däribland Iran, som UD sammanställer och publicerar.

Med vänliga hälsningar,

Michael Nordenberg
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*