Förbjud barnslöja

shahla_TT_kJag läste Gudrun Schymans replikom ”fundamentalismen i förorten” där hon delar Parvin Kabolys oro och försöker svara på den kritik som riktas till feministerna. Hon skriver bland annat ”Alla ska veta sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om dessa kränks. Men att förbjuda slöja tror vi är fel väg att gå. Vi står upp för rätten såväl att slippa slöja som att välja bära den, utan att utsättas för hat och våld.”

Jag försvarar tydligt friheten att välja sin klädsel men menar att Schymans syn på slöjan bygger på att hon bara ser den som en typ klädsel. Men den är en islamisk symbol som vuxna människor självklart borde slippa att ta på sig eller bära utan att utsättas för hat eller våld.

 

Detta får vi dock inte gömma oss bakom detta när det gäller barnslöjan. Att bara tala om rätten att välja sin klädsel visar på en naivitet hos politiker som vill undvika den frågan, för att inte reta muslimer. Barn har inte samma möjlighet som vuxna att välja bort den utan påtvingas den ibland på grund av föräldrars tro och religion. 

Kulturrelativismens tankar om slöjan är inte skadligt bara för barnen utan också fungerar som en segregerande instrument. Vem skall försvara dessa barns rättigheter att vara barn och inte sina föräldrars ägodelar?

 

Det har visat sig gång på gång man inte bäst förebygger religiöst förtryck genom att muta ”ägarna” till religionen och försöka ge dem ett mänskligt ansikte. Istället ska vi kämpa mot reaktionära och religiösa trosföreställningar och praktiker som kränker barnens rättigheter. Att kräva ett förbjud för barnslöjan det är minsta som en feminist, som inte vill dans tango med religionen, kan göra!

 

Shahla Nouri

Ordförande för föreningen Women´s Liberation- Sverige och Medusahuset, Göteborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*