Internationella dagen mot våld mot kvinnor

VÅLD MOT KVINNOR

BEGREPPET VÅLD MOT KVINNOR INNEFATTAR VARJE VÅLDSHANDLING SOM ÄR BASERAD PÅ KÖN OCH SOM RESULTERAR I, ELLER SOM SANNOLIKT RESULTERAR I, FYSISK, SEXUELL ELLER PSYKISK SKADA ELLER LIDANDE FÖR KVINNOR, INKLUSIVE HOT OM SÅDANA HANDLINGAR, TVÅNG ELLER GODTYCKLIGA FRIHETSBERÖVANDEN, VARE SIG DE SKER I DET OFFENTLIGA ELLER PRIVATA LIVET.

Women´s Liberation i Göteborg anordnar en konferens om våld mot kvinnor!

Konferens om våld mot kvinnor i nära relation och bakomliggande socialkulturella och religiösa faktorer .

Datum: fredag, 25 november 2010

Plats: Viktoriahuset samlingssal, bredvid Hagabion.

Kl. 18- 20

För mer information och anmälan kontakta Shahla Nouri 0737262622

Eller skicka mail till

shahla.n@bredband.net

www.medusahuset.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*