Pressmeddelande

Pressmeddelande
Kontakt: Shahla Nouri
Telefon: 0737-262622 4 maj 2010

Det har kommit till vår kännedom att 10 tal asylsökande sittstrejkar i Kållered i protest mot migrationsverkets beslut om avvisning till Iran. Alla oppositionella speciellt kvinnor som lyckas ta sig ut från Islamiska könsapartheid regimen bör erkännas som flykting. Islamiska regimens förföljelse, förtryck och kränkning av de grundläggande mänskliga fri och rättigheter är idag ett världskänt faktum.
Women´s Liberation i Göteborg kallar alla frihetsälskande människor till en stöd och solidaritets manifestation med sitt strejkande asylsökande i Kållered onsdagen den 5 maj 2010. Kl 17.30

Plats : Migrationsverket i Kållered
Tid: Onsdagen den 5maj 2010 kl 17.30

Shahla Nouri
Ordförande i Women´s Liberation Göteborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*