Malmöstad skulle inte uthyra lokal till en apartheid regim liksom rasister och nazister

Malmöstad skulle inte uthyra lokal till en apartheid regim liksom rasister och nazister

Enligt ett pressmeddelande från Iranska regimens ambassad i Stockholm kommer personal från ambassaden att infinna sig i Katrinelunds Folkets Hus, Celsiusgatan 31, Malmö 23 & 24 april. Skälet som den iranska ambassaden framlägger är att tillhandahålla konsulatärenden.

Iranska regimen är ökänd för sina grymheter världen över. Vi medborgare i Sverige som har flytt från den islamiska regimen erkänner inte iransk islamisk regim som en representant för Iranska folket. Vi kräver från Svenska regeringen att sluta sin tangodans med en regim som har avrättat mer än 100 000 politiska fångar.

Iranska ambassaden representerar en regim där:

Grundläggande mänskliga rättigheter trampas dagligen.

Folk arresteras och avrättas dagligen.

Diskrimineringen av kvinnor och flickor antar sin mest avskyvärda skepnad i form av apartheid och beskrivs ofta som den största människorättsskandalen i vår tid.

Kvinnor stenas till döds för att de inleder frivilliga sexuella relationer.

Kvinnor har inte rättighet att välja sina kläder. Slöjan (Hejab) är obligatorisk och de som sätter sig upp mot klädlagen drabbas av bestraffning, vilken inkluderar piskrapp.

·         Kvinnor hindras från att ta anställning i ett stort antal yrken helt enkelt därför att dessa arbeten skulle kunna äventyra deras kyskhet (sexuella renhet).

·         En gift kvinna kan endast bli anställd om hon har sin mans samtycke.

·         Kvinnor tillåts inte att välja sina egna akademiska eller yrkesmässiga studieområden.

·         Den lagliga giftermålsåldern för flickor är 9 år.

Islamiska regimen i Iran är ökänd för sina kontinuerliga kräkningar av de absolut mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är en tydligt antisemitiskt regim, och säkerligen är Sveriges tystlåtna politiker välmedvetna om deras ståndpunkter.

Vi kräver från Malmöstad att stödja Iranska folkets kamp för frihet och upphäva hyresavtalen med representanter från den Islamiska regimens ambassad.

Detta är skamligt att Folketshus- tillåts att användas av en förtryckarregim som är ökänt för sina barbariska handlingar så som terror, stening, hängning och avrättning av barn.

Vi förväntar att politiker i Malmö kommun visar civilkurage och utestänger representanterna för Iranska terrorist regimen.

Vi kommer att protestera mot mördarregimens representanters närvaro i Malmö 23 & 24 april. Många grupper har utlyst demonstration framför i morgon Katrinelunds Folkets Hus, Celsiusgatan 31 Kl 8,00

Organisationers ansvarig i Sverige

Shahla Nouri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*