Aktuellt

Medusahuset Rådgivning och Stöd Center

Välkommen till Medusahuset, Information, rådgivning och stöd Center!

Välkommen till Medusahuset, Information, rådgivning och stöd Center. Du som är ung och även du som är förälder kan tala med oss. Du som är flykting, invandrare och även asylsökande kan tala med oss. Mäns våld mot närstående kvinnor är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem. De utsatta flickor och kvinnorna drabbas hårt, både psykiskt och fysiskt. Det finns olika vägar och möjligheter till hjälp.

Välkommen till Medusahuset, Information, rådgivning och stöd Center. Du som är ung och även du som är förälder kan tala med oss. Du som är flykting, invandrare och även asylsökande ... Read More »

Medusahuset en mötesplats för nyanlända flyktingar!

Medusahuset

Medusahuset som drivs av WL är också en mötesplats för nyanlända flyktingar som tar upp och diskuterar samhällsfrågor och jämställdhet som är ett stort problem på vägen till integrations process. ... Read More »

Arrangemang

Stoppa heders våld

Stoppa heders våld

Nuårsfest

Nuårsfest

Konferens 2014_Göteborg

Konferens 2014_Göteborg