10:e oktober internationella dagen mot döds straff.

10:e oktober internationella dagen mot döds straff.

azadizan_logo
10 oktober är den internationella dagen mot dödsstraff. Denna dag ska Amnesty International, ”den Internationella Samlingen Mot Avrättning” och många NGO: er (non-governmental organizations) lägga fram en resolution till FN:s generalförsamling för att få slut på alla avrättningar.

Dödsstraff är ett organiserat brott av staten mot mänskligheten. Detta är mord som begås av staten och ett verktyg som används av den härskande klassen för att kontrollera och undertrycka samhället och krossa alla protester. Ingen regering har, under någon som helst förevändning, rätten att förneka människors liv. En fundamental del av vår kamp för att bilda ett fritt, jämlikt, rättvist och mänskligt samhälle är att sätta stopp för alla dödsstraff och avrättningar.

10 oktober är den internationella dagen mot dödsstraff. Den islamiska regimen i Iran är själva symbolen för dödsstraffet. Detta är 100,000 avrättningars regim. Kampen mot dödsstraff skall inte verkställas utan en organiserad proteströrelse mot den islamiska regimen i Iran

Delta i 10:de oktobers manifestationer och visa en förenad och kraftfull kamp mot döds domar och den islamiska regimen i Iran. Medan du läser denna text håller hundratals människor på att ruttna i islamiska republikens fängelser i väntan på avrättning. Varje försök att påverka den iranska regimen att dra tillbaka sina domslut för avrättningar är en milstolpe i den internationella rörelsen mot dödsstraff.

10:de oktober arrangeras en manifestation i Brunsparken i Göteborg kl 16.00. Låt oss säga att vi vill ha en värld utan dödsdom och avrättningar.

Länge leve friheten, jämlikheten

För mer information kontakta Shahla Nouri samordnare för manifesationen.

Tel: 0737-262622 wl shahla.n@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*