Gör kvinnodagen till en solidarisk dag för kvinnor i Mellanöstern. Stöd kampen för frihet och jämlikhet i Iran

Gör kvinnodagen till en solidarisk dag för kvinnor i Mellanöstern. Stöd kampen för frihet och jämlikhet i Iran

8 mars är jämlikhetens dag för kvinnor och män. En dag då den framåtsträvande delen av samhället organiserar en kamp mot diskriminering och brist på kvinnornas rättigheter i världen. 8 mars är en påminnelse av den undertryckta och ojämlika situationen av kvinnor över allt. Dagen är också en påminnelse av protester mot kvinnornas omänskliga situation. The Organisation for Women’s Libération i är Irans främsta stridslinjes av kampen och rörelsen för villkorslös och fullständig frihet av kvinnor och män i Iran.
Vi firar 8 mars vid en tid då rörelsen för kvinnofrihet har blivit ett av de mest starka, väsentliga och bestämda grundvillkoren för framtida ändringar i Iran. Det har blivit klart att ändringarna inte kan nå sitt mål utan kvinnors frihet och jämlikhet. Kvinnors krav har upptagit en special plats i samhällets krav för frihet och jämställdhet.
Rörelsen för kvinnofrihet är för närvarande det flaggskepp för Nej till Ojämställdhet, Nej till Diskriminering, Nej till sexual Apartheid, Nej till Slöja. Samtidigt är den flaggskepp för försvaret av kvinnorättigheter mot Kultur Relativism (ojämlikhet pga olika kulturer), försvaret av Sekularism och kampen mot Politisk islam. Rörelsen har organiserats och letts med dess klara aktivitetsplattform. Denna progressiva rörelse för kvinnofrihet har, genom aktiviteter och inflytande i många protester, lyckats betvinga islamiska regimens angrepp mot kvinnor. Närvarandet av radikala kvinnorörelsen är ett obestridligt faktum i Iran. De politiska förändringarna i Iran är en återspegling av organiseringen och kampen som tar form genom kvinnorörelsen vid kvällen av den Internationella kvinnodagen. Kvinnorörelsen i Iran skall ännu en gång demonstrera mot denna medeltida regim.

Kvinnor och män!
Måttet för samhällets frihet är kvinnornas frihet. För att nå frihet måste vi besegra medeltida islamiska lagar. Så länge den islamiska regimen i Iran behärskar, blir ingen frihet för kvinnor och samhället. Kampen för kvinnofrihet är en del av den allmänna kampen för frihet, jämställdhet och välfärd.
The Organisation for Women’s Libération strävar att alla samlar runt följande krav:

Nej till slöja
Nej till könsapartheid
Nej till förtryck
Länge leve 8:e mars

Shahla Nouri
Ordförande för Women´s Lberation – Sverige
och Medusahuset rådgivningscenter

15februari 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*