Inbjudan

Stödsamling för hedersmordhotade unga paret Jian och Azad!

När: Måndag den 11 maj kl 09:00

Var: Göteborg; Framför Göteborgstingsrätt.

Gustaf Adolfs torg 1

 PRESSMEDDELANDE

 KRIMINALISERA TVÅNGSÄKTENSKAP!86207gp

Två unga människors kärlek har utlöst en våg av våld, hotelser och förföljelse från kvinnans släktingar. Den 19-årig kvinnan och 25-årig mannen lever av säkerhetsskäl på hemlig ort. På måndag inleds rättegången i Göteborgs tingsrätt där kvinnans mor, far, två fastrar och två kusiner åtalats för misshandel, olaga hot och grov fridskränkning.

Kvinnan och mannen kommer från samma by i irakiska Kurdistan. Mannen har flera gånger försökt få kvinnans familj att tillåta deras äktenskap. Svaret har blivit nej, familjen har planerat att dottern skall gifta sig med en släkting.

På grund av hotbilden kan inte de två målsägarna närvara i rättssalen. De får därför följa rättegången via videolänk. Paret har nyligen sammanvigts och är nu äkta makar trots protester och hot från kvinnans familj.

Åtalet visar ännu ett fall av hedersrelaterat våld och hot där enskilda individer utsätts för hot, misshandel och kränkningar.

Tvångsäktenskap är en del av den så kallade hederskulturen som kränker grundläggande mänskliga rättigheter.

Tvångsäktenskap är kollektivets krav mot den enskilde individen, oftast kvinnan, som skall underordna sig familjens beslut.

Tvångsäktenskap bör förbjudas i lag och därmed kriminaliseras.

1. Women`s Liberation – Göteborg1

2– Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF

3- Barnen Först- Göteborg

Kontakt personer:

Shahla Nouri, Tel; 0737262622 mail;  info@medusahuset.se

Sara Mohammad, Tel; 0704411075, mail; sara_mohammad1607@yahoo.se

1459552484tv4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*