Halal TV,”en liberal ansikte till islamiska rörelsen”

Halal TV,”en liberal ansikte till islamiska rörelsen”

I november började SVT:s nya satsning Halal-TV. Ett program som ska diskutera” klass, jämställdhet, sex, alkohol och skönhetsideal”. Programmet Halal Tv som sändes i SVT2 avslöjar den politiska islams intåg i de mediala arenorna i dagens Sverige.  I och med politiska islams uppgång i Mellanöstern, på Afrikas horn och den iranska islamiska regimens maktövertagande en ny aktörs födelse blev ett faktum nämligen ”politisk Islam”. En reaktionär maktpol som har attackerat de mänskliga rättigheternas universella gällande på bred front. De elementära och allmänt erkända rättigheterna i väst vilka hade tillkommit efter åratal av folkliga progressiva och sekulära krafters kamp, har lagts praktiskt taget åt sidan. I ett politiskt tomrum och mot bakgrund av kalla kriget, skapade väststaterna med USA i spetsen detta mönster genom att ge sitt starka stöd till den mest reaktionära, marginella och bestialiska politiska strömningen i mellanöstern. Detta stöd har givits fram till denna tidpunkt antingen öppet eller i hemlighet trots alla mänskliga tragedier som den har orsakat.

Händelsen den 11 september visade politiska islams enorma människofientliga kapacitet framför världens ögon. Även denna händelse bekräftar att eftergivenhet för den islamiska terrorismen är en bankrutt politik.  Idag är Politisk islam en växande kraft i världen som har blivit okontrollerbart för sin skapare.

Men trots god kännedom om de tragedier som denna strömning har orsakat försöker SVT ge ”en liberal ansikte till islamiska rörelsen”. Program iden har utan tvivel passerat demokratins filtrar före beslut om produktion men det visar ändå hur kulturrelativismen, den moderna rasismen, i namn av respekt för minoriteters kultur ger utrymme och legitimerar ”Halal” och ”Haram” tänkandet .

Det är exakt denna tanke modell som har resulterat i utbredningen av minoritetsgruppering_ ar grundat på etniska, religiösa och rastillhörighet samt formandet av kulturella getton inom ”majoritets” samhällen. Islamiska skolor och koranskolor vuxit ur jorden som svampar med statliga bidrag från svenska staten och med islamiska staters indirekta stöd. Tusentals barn i Sverige fick börja i dessa skolor för att hjärntvättas. Med statsmakternas goda minne tillåts barnäktenskap enligt de islamiska lagarna och minderåriga flickor gifts bort. Slöjan, symbolen för könsapartheid, förnedring av kvinnan och hennes rättslöshet, tvingas på små flickor; samtidigt som de förbjuds att delta i simning, dans, musik och sexualundervisning etc.

”Dialog eller Tystnad” har länge kännetecknat den svenska regeringens och alla andra europeiska länders utrikespolitik gentemot den islamiska rörelsen: ”tystnad” mot brutalitet och öppnandet av ”dialogens” dörrar och erkännandet av den. SVT:s satsning på Halal TV måste ses i samklang med denna policy.

Det är omöjligt att i en artikel beskriva folkets lidande under Islamiska rörelsens styre. I Islam styrda länder härskar könsapartheid och kvinnor anses som andra klassens medborgare; glädje och nöje är förbjudna.  Inga ansträngningar kommer att kunna ge den religiösa rörelsen en Liberal ansikte eftersom alla religioner i grunden är diskriminerande . Diskrimineringen och rättslösheten är rasistisk och måste stoppas oavsett vilka ursäkterna eller bevekelsegrunderna än må vara.  SVT:s  Halal TV som ger utrymme för religioner och deras uråldriga guds lagar är skamligt.      Karim Noori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*