Halal TVs program!

Halal TVs program!

I november började SVT:s nya satsning Halal-TV. Programmet som ska diskutera klass, jämställdhet, sex, alkohol och skönhetsideal. Alla som har gått skolan känner till ordet Halal.

–          äter du Hahal kött?

Fråga som ställs till barn med avvikande hår färg från dagis bänk. Barn ska veta att det finns skillnader mellan Halal köttätare och gris köttätare!

Ordet Halal betyder att, ”allt annat som inte är Halal” är hädisk. Bland annat dricka alkohol, har sex innan giftermål och välja din idol ”bland icke moslimer som inte bär någon skam med sig” t.ex. Madonna. Moslimers skönhets idol måste vara profetens dotter. Men när det gäller jämställdhet använder de debatten ”majoriteten av kvinnor är mer förtryckta än muslimska kvinnor.”

I detta program ska de vissa människornas kulturskillnad genom att prata om, vad som är Halal och inte Halal? Kanske blir det följdfrågor om kulturrelativism som ska stödja religiösa skolor? Människor som flydde från islamisk styrda länder på grund av Guds lagar, känner till den här projektera.

Mångkulturells interaktuella professor i den akademiska världen som beskyller på Mellanösterns orientaliska kultur, kunde inte beräkna den islamistiska hutten. Nu hittar de ingen utväg och därför vill liberalisera islamisternas ansikte. Det visar sig att mångfalds projekt inte kan hantera politisk islam längre.

De spelar ingen roll om man är utbildad eller är svensk TV programledare. Hädisk handling måste straffas enligt islam därför en kvinna inte får skaka hand med en man. 

Har en flicka samlag innan gifte måls ceremoni, ska hon dödas.

Det är inte bara de som har utomäktenskaps förhållande som måste straffas med stening, utom otrogna kvinnor måste också straffas till död. De nöjer sig inte med detta utan bestraffar också oäkta barn. För familjens och manens heder måste även hon som våldtas och är offer, stenas till död. Till exempel den 13 årige flicka som våldtogs av några män stenades till död i förra veckan i Somalia. Fast enligt själva muslimerna är beviskraven så höga och straffen i praktiken aldrig kan utdömas, stenas man till död allt eftersom det är Sharia lagen som bestämmer och Sharia lagen är guds lag.

Ingen i Svarige glömmer SVT:s program som handlade om Amina Laval i Nigeria som var havande utan att hade gift sig innan.

Jag måste säga! Hade man tagit bort sådana händer från skolans levnads – och lärande miljö, skulle inte dessa flickor bli en troende TV program ledare!?

Förresten:

Varför måste vi några timmar per vecka titta på kyrkas gudstjänst och hädanefter moskés islamiska ceremoni. Låt vi moderna människor behålla sekulära lagar och regler i samhället använd inte våra tv avgifter till religiösa propaganda!

Shahla Nouri: en kvinnorätts aktivist som kämpar mot stening, avrättning och hedersmord i hela världen.

Shahla.n@bredband.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*